piektdiena, 2016. gada 15. janvāris

Čaklākie lasītāji 2015.gadā

     Jaunā gada pirmās nedēļas bibliotēkās paiet skaitot... Skaitot visu, ko vien var saskaitīt: apmeklētājus, izsniegumus, datorlietotājus, palīdzības saņēmējus, izstādes, pasākumus...


     Arī  Tavā bibliotēkā skaita :D  Domāju, Tu labi zini, ka Bērsteles bibliotēka ir maza lauku ciematiņa  bibliotēka. Pagājušajā gadā bibliotēkā ir reģistrēti 173 lietotāji, kuri apmeklē savu bibliotēku. Cits atnāca 2-3 reizes gada laikā, cits nāca pāris reizes nedēļā, bet ar vēl kādu no apmeklētājiem tiekamies katru dienu. Katram savs dzīves un darba ritms, katram savas vajadzības un nepieciešamības bibliotēkā.
    Protams, vislielāko prieku sagādā čaklie grāmatu lasītāji. Šoreiz esmu nolēmusi izcelt un sumināt lielākos Bērsteles bibliotēkas lasītājus, visus nosaucot vārdā un dāvājot nelielu prieku, iegūstot simboliskas piemiņas veltes no savas bibliotēkas.

    Čaklākie grāmatu lasītāji bērnu un jauniešu vidū:

  • Alise Šveda- 63 grāmatas
  • Veronika Ivanova- 42 grāmatas
  • Kristiāna Āriņa- 37 grāmatas
  • Mārtiņš Vorobjovs- 30 grāmatas
  • Vanesa Štāle- 29 grāmatas


Čaklākie lasītāji pieaugušo vidū:

  • Gunārs Rimša- 77 grāmatas
  • Ļubovj Sujetina- 75 grāmatas
  • Dita Sasonkina- 52 grāmatas
  • Inese Vasiļjeva- 48 grāmatas
  • Marija Jankūne/ Ina Udalova- 44 grāmatas

Teiksi, nav nekas iespaidīgs... Jā, var būt, ka ir daudz varenāki lasītāji, kas lasa simtiem grāmatu gadā, bet man īpaši ir šīs bibliotēkas lasītāji, kas atvēl laiku grāmatām tieši tik, lai būtu labi sev!!! 

Paldies!
Neļauj grāmatai krāt putekļus!

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana