sestdiena, 2016. gada 19. marts

Lai top Rundāles novada musturdeķis!

 Līdz Latvijas proklamēšanas 100.gadadienai 2018.gadā laika nav atlicis daudz. Gatavošanās svētkiem jau sākta, to rīkošanā aicināta iesaistīties arī sabiedrība un padomāt, ko ikviens no mums var uzdāvināt savai Latvijai svētkos!

     Simts gadi ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu valstij. Mēs varam ar cieņu un godu svinēt šo notikumu. Latvijas simtgades svinību ietvaru simboliski var salīdzināt ar dzimšanas dienas svinēšanas ciklu. Dzimšanas dienā atceramies savus radītājus – vecākus, vecvecākus, apskatāmies bērnības un jaunības vietas,  fotogrāfijas. Iegādajamies vai darinām dāvanas pašu spēkiem...
     Lai svētki izdotos, Bērsteles bibliotēka aicina visiem kopā radīt dāvanu mūsu Latvijai! Mēs visi esam Latvija, arī mūsu skaistais un tradīcijām, cilvēkiem bagātais Rundāles novads ir Latvija. Mēs paši radam to Latviju, kuru pēc vēl 100 un vairāk gadiem skatīs mūsu pēcteči. 
     Bērsteles bibliotēka 2015.gada maijā organizēja Latvijas radošo rokdarbnieču darināto musturdeķu izstādi (Vairāk par musturdeķu izstādi šeit! ) , tā parādīja šo deķu skaistumu un neatkārtojamību, kas rodas, dažādiem cilvēkiem kopā darbojoties, darinot katram savu nelielu gabaliņu no lielā kopuma. Arī tagad mēs visi kopā tiekam aicināti darināt šo neatkārtojamo dāvanu Latvijai- Rundāles novada musturdeķi. 
    Tev nav jāsatraucas, ka neesi liels rokdarbnieks, jo šis mazais tamborētais vai adītais 12 reiz 12 centimetrus lielais/mazais  gabaliņš ir pagatavojams arī ar skolas mācību stundā gūtajām zināšanām. Galvenais ir vēlme piedalīties un padomāt, ar ko Tev asociējas Rundāles novads!  Citam tā ir Rundāles pils, citam Viesturu plašie kviešu lauki un Lielupes rāmais plūdums, citam Svitenes kāpostu lauki vai Vecrundāles ceriņi...Katra vieta vai notikums, kas mums ir svarīgi katram personīgi, var rast savu vietu un pielietojumu lielajā Rundāles novada deķī. Un, jā! Tev nav jāsatraucas, ka neesi Rundāles novada iedzīvotājs, bet gribi pievienoties dāvanas tapšanā... Ja Tev ir jel kāda saikne ar mūspusi, tad droši piedalies!  Laika mums ir pietiekami- darbosimies līdz 2018.gada rudenim... 
    Tiksimies jaunos ierakstos šeit,"Rundāles novada ziņās" un arī Bērsteles bibliotēkas draugu lapā!  Visus jautājumus vari adresēt arī man personīgi- Bērsteles bibliotēkas vadītājai Anitai Švedai (sazinamies sociālajos tīklos) 

trešdiena, 2016. gada 2. marts

VID busiņš piestāj arī Tavā bibliotēkā!


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 2016. gada 1.martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk! 

EDS automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju,
 proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Tādējādi iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, tas ir, par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem,  veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem - deklarācijas pielikumā D4 pašām papildus jānorāda un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki un kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot) tikai par tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav iekļāvis deklarācijā. 
Lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz arī līgums ar VID, bet ikviens var lietot EDS, izmantojot www.latvija.lv  sniegto tehnisko risinājumu  un pieslēgties ar savas internetbankas lietotājvārdu, attiecīgo kodu no kodu kartes vai kodu kalkulatora un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
Ir pieejamas vairākas iespējas, kā saņemt profesionālu un kvalitatīvu atbalstu, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju elektroniski: konsultācija tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kur pašvaldības darbinieks ir apmācīts sniegt atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu pašvaldību darbinieki sniedz 66 VPVKAC, tajā skaitā, arī Rundāles novada pašvaldībā. Uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.).

Tiem, kas vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt:

•    par 2015.gadu - līdz 2019.gada 17.jūnijam
•    par 2014.gadu – līdz  2018.gada 16.jūnijam
•    par 2013.gadu – līdz 2017.gada 17.jūnijam
•    par 2012.gadu – līdz 2016.gada 16.jūnijam.

Vēršam uzmanību, ka, sākot no šī gada marta, tūri pa Latvijas pašvaldībām uzsāks VID “E-busiņš”. Tajā VID klientu apkalpošanas centru darbinieki noteiktā laikā un vietā tiksies ar nodokļu maksātājiem, lai popularizētu VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamos pakalpojumus, tajā skaitā - Gada ienākuma deklarācijas iesniegšanu. Precīza informācija par “E-busiņa” ierašanās laiku un vietu pirms tam tiks izvietota attiecīgajā pašvaldībā.
VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā “E-busiņā” netiks pieņemti!

Tavā bibliotēkā VID busiņš viesosies 2016.gada 
14.martā  no plkst.13.00 līdz plkst.15.00

Līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.).