piektdiena, 2015. gada 18. decembris

Pēc iedvesmas darbam!

   17.decembra rīts bija klāt tāds pats pelēcītis, kā visi citi šīs ziemas rītī. Neskatoties nešpetnajam pelēcim-decembrim acīs, ar prieku tikos ar visām  Rundāles novada bibliotēku vadītājām un devāmies lūkot, kā strādā mūsu kolēģi netālajā Jelgavas novadā. Bijām Elejas bibliotēkā, kas
paliks atmiņā ar perfekto kārtību un pūcīšu kolekciju, Ķīves bibliotēkā, kas sagaidīja ar savu senatnes šarmu un aktīvo darbu ar bērniem. Lielvircavas bibliotēka pārsteidza ar piparkūku smaržu un fantastisku darboties prieku, bet Sesavas bibliotēka uzrunā ar jauno vadītāju, kas aktīvi darbojas, lai veidotu bibliotēkas seju...

   Paldies Jelgavas novada bibliotekārēm, kas strādā tik aktīvi, radoši un iedvesmojoši, ka arī manī mostas griba darīt un radīt atkal un atkal!
   Uz tikšanos jaunos darbos un notikumos Tavā, Bērsteles bibliotēkā!

Bērsteles bibliotēkai-70

   

 Bērsteles bibliotēkai 70. gadi... Tā mazliet jocīgi stāvēt šī gadu skaitļa priekšā un saprast, ka tam šobrīd ir tieša saistība ar mani, Bērsteles bibliotēkas vadītāju.
    Pētot man pieejamās ziņas dokumentus, nākas apjukt. Ir dokumenti, kuros, kā bibliotēkas dibināšanas gads tiek minēts 1945.g.(gada nogale), ir dokumenti, kuros, kā dibināšanas gads minēts 1946.g  Vēl tālāk meklējot, samulstu pavisam- parādās pat 1955.gads.  Kā ir bijis patiesībā, atliek tikai minēt.  Prieks satikties un padomāt, kā ir bijis tajos tālajos, senajos laikos, mums ir un tieši tamdēļ tikāmies 11.decembrī -gada nogalē, soli pirms gadu mijas.
    Kā jau jums ir zināms, bibliotēka ir vieta, kur ir iespējams ne tikai paņemt lasīšanai jaunākas vai vecākas grāmatas, bet arī uzzināt svaigākos un aktuālākos jaunumus no periodikas. Tā arī bija pirmā vieta, kur meklēju jeb kādas  ziņas par Bērsteles bibliotēkas dibināšanu- 1945./1946.g. periodikas izdevumi.  Diemžēl meklējumi nevainagojās panākumiem. Ziņas par b.-kas dibināšanu neatradās, bet toties uzzināju daudz interesantu ziņu par tiem cilvēkiem, kuri iespējams ir nākuši uz bibliotēku.


Plašajās remonta darbnīcās pēc papuves uzaršanas novietoti 7 saimniecības traktori. Te tos pārbauda un izdara kārtējos remontus pašu traktoristu spēkiem. Arī ziemu neviens traktors nav vests citur remontēt, bet viss padarīts ar pašu rokām. Liels palīgs traktoristiem ir kalējs Indrulis, kas pats izgatavo daudzas komplicētas mašīnu daļas. Vienu galu no lielās dzīvojamās ēkas iekārto bērnudārza vajadzībām. Bērsteles padomju saimniecībā 52 strādniekiem un darbiniekiem ir 15 bērni vecumā no 3-10 gadiem. Bērnudārza audzinātāja atvesta no Rīgas. Tā ir ar lielu praksi šajā nozarē un jau no pirmās dienas ieguvusi mazo pilsoņu draudzību.
Bezģimenes strādniekiem ierīkots kopgalds. Pusdienās spēcinoša barība gaumīgi iekārtotās ēdamās telpās. Saimniece pieņemta no Mežotnes mājturības skolas audzēknēm un prot likt lietā savu kulināro mākslu. Strādniekiem gaļas un piena ēdieni, svaigi gurķi un salāti, par ko rūpējas dārzniece b.Sīle.”
/Laikraksts “Cīņa”, 1945.gada 5. jūlijs/

   Tā, lūk ir izskatījies Bērsteles pusē, kad nesen ir beigušās kara šausmas un cilvēki sāk jaunu dzīvi.
Par bibliotēkas izveidotājiem ziņu nav. Uzzināt var tikai to, ka lielāko laika sprīdi bibliotēka ir bijusi kā  arodbiedrības bibliotēka. Pirmās ziņas par bibliotēkas vadību parādās 1951.gadā, tad tiek nosaukta vadītāja Zvejniece, kuras vārds, diemžēl, nav zināms. Viņa bibliotēku vadījusi deviņus gadus. Šajā laika periodā man arī nav izdevies atrast informāciju par notikumiem, kas saistīt ar bibliotēku, bet darbs un sadzīve periodikā tiek  atspoguļota ļoti plaši. Pētot tā laika periodiku uzzinu, ka tiek paplašināts lauku medicīniskais tīkls, kas tieši skar arī Bērsteles iedzīvotājus.


“Pašlaik beidz iekārtot vēl vienu lauku slimnīcu Sesavā. Tā apkalpos padomju saimniecības “Bērstele” strādniekus un Ļeņina vārdā nosauktās saimniecība arteļa, kā arī kolchoza “Padomju jaunatne” kolchozniekus”
/“Par atgriešanos dzimtenē”, 1956.g. 16.decembris/

   Un tad jau klāt arī 60-tie gadi, kad bibliotēkā mainās darbinieki ļoti bieži. Petrova Lidija, Savelkova Anna, Petrova Elita- šīs visas kundzes ir strādājušas bibliotēkā un nodrošinājušas bibliotēkas darbu, atbilstoši tā laika prasībām.  Savukārt laikrakstā “Padomju Jaunatne” 1963.g. 13.oktobra numurā var lasīt, ka Bauskas pusē rit politiskās literatūras propogandas un izplatīšanas mēnesis.


No rajona centra tālākajās Raiņa, Zālītes un Bērsteles padomju saimniecībās un citur iekārtoti politiskās literatūras kioski, kur pārdod marksisma-ļeņinisma klasiķu darbus, brošūras par partijas CK Plēnuma lēmumiem un materiālus politisko pulciņu klausītājiem”

    1974.gadā par bibliotēkas vadītāju strādā Anatolijs Karpovs, jau iepriekš iepazīts Bērtseles bibliotēkā, kā fotogrāfs, kurš veidojis iespaidīgo foto materiālu par šo ciemu. Iespaidīgā foto arhīva  atrašanās bibliotēkā acīm redzot ir likumsakarīga. Joprojām ļoti aicinu vietējos iedzīvotājus nākt uz bibliotēku, apskatīt fotogrāfijas un kopīgiem spēkiem mēģināt atpazīt attēlos redzamos cilvēkus, laiku, vietas un notikumus. Domāju, ka šī fotoarhīva sakārtošana būtu liels cieņas apliecinājums gan bijušajam bibliotēkas vadītājam, gan bibliotēkai pašai.
    1975.gadā bibliotēku vada Agra Zaķe, kas šobrīd ir Iecavas vidusskolas direktore, bet 1976.gadā darbu sāk visilggadīgākā bibliotēkas vadītāja Velta Poča, kas lielu daļu sava aktīvā darba mūža- 25 gadus- veltījusi bibliotēkai. Joprojām ir aktīva grāmatu lasītāja, atļaušos pat teikt, ka “gardēde”, jo vienmēr tiek izvēlētas jaunākās grāmatas, kas ir nupat kā iznākušas, sacēluša rezonansi mēdijos vai presē,  atstājušas pēdas Latvijas kultūras telpā. Patiess prieks par šādiem bibliotēkas apmeklētājiem, kas ir savā laikā likuši stabilus pamatus bibliotēkai šodienā.
   2001.gadā V.Poča dodas pelnītajā atpūtā, beidzot savas darba gaitas, bet viņas vietā nāk jauna meitene, Inta Mihailova, kas bibliotēku vada līdz 2014.g.martam. Savu darbu I.Mihailova  vienmēr ir darījusi ļoti uzcītīgi un kārtīgi, cilvēki ar cieņu atcerās šo laiku.

   Ir klāt šodiena, kad bibliotēka ir nosvinējusi savu skaisto dzimšanas dienu. Kādu es redzu šo bibliotēku? Es to redzu, kā tādu ņipru kundzīti, 70-gadnieci, kas spēj tikt līdzi laika plūdumam, manīties tajā, attīstīties un mans darbs tajā būtu tā vērts, lai pēc laika, papildinot garo bibliotēkas vadītāju sarakstu, man nebūtu jākaunās, ka arī mans vārds tur ir minēts. 


Tiekamies bibliotēkā! 
Fotoieskatas bibliotēkas svinībās šeit! Paldies Ilzei par skaistajām fotogrāfijām!

ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

Arī Bērsteles bibliotēka sveicina Latviju!

Tas ir īpašs sveiciens Latvijai gaidāmajā 97.dzimšanas dienā. Bibliotēkas darbinieku izvēlētas 97 grāmatas 97 bibliotēkās visā Latvijā, arī mūsu novada Bērsteles bibliotēkā, kur tās lasa vietējie skolēni.  Pirmklasnieki atver grāmatas 17. lappusi, kur tradicionāli tiek iespiests bibliotēkas zīmogs, un nolasa pāris rindkopu. Bērstelē lasīšana uzticēta Pilsrundāles vidusskolas skolniecei Katrīnai Ārentei.
No šī teksta rakstnieks Pauls Bankovskis izveidoja apsveikumu, kas skan kā sveiciens mums visiem! Radošā komanda no producentu apvienības “Hansa Media” ar šo sveicienu atgādina, ka bez mums nebūtu Latvijas un latviešu valodas, bet bez latviešu valodas un Latvijas - nebūtu mūsu.


trešdiena, 2015. gada 11. novembris

"Draudzīgā" grāmatu izstādīte bērniem.

     Par godu Ziemeļvalstu nedēļai un draudzībai ziemeļvalstīs viena mīļa un draudzīga grāmatu parāde uz palodzes pie bērnu plauktiem.  Visas grāmatas mīļas, daudz lasītas un labi zināmas...  Tik Ella vēl mazāk iepazīta, bet domāju, ka arī pievienosies pie aktīvi lasītajām grāmatām.
otrdiena, 2015. gada 10. novembris

Krēslas stunda citā laikā un veidolā..

     Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros bibiotēkās norisinās Krēslas stunda, kad tiek lasīts noteikts literārais darbs un tas viss pārrunāts. Šogad Krēslas stundā bija lasāmas islandiešu sāgas  , bet  Bērsteles bibliotēkā šoreiz viss ir savādāk...
    Tiekamies nebūt ne krēslas stundā, bet dienas pašā viducī, kad laiks piesēst un parunāt...


      Manas uzticamās bibliotēkas apmeklētājas- vietējās pensijas vecuma kundzes- tiek aicinātas iepazīties ar Ziemeļvalstu literatūras darbiem par draudzību, tiek lasīti fragmenti no dzīvespriecīgā un ļoooti draudzīgā romāna "Lāceņu liķieris, kafija un laupīšana" un stāstīts, stāstīts, stāstīts...

      Patīkami dzirdēt tik daudz stāstu par bērnības un jaunības draugiem, par skolas laiku, par nebēdnībām, kas darītas, par pirmajām mīlestībām, par visu, visu, kas piedzīvots.
     Bet fotogrāfijas, kā vienmēr, ar īpašu "garšu" ...Teiksi, ka tā nav Krēslas stunda?

 Jā, droši vien, ka nav,
ja stingi seko noteikumiem...
Bet, ja seko sirdij un priekam, tad katra tikšanās ir īpaša! 

pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Ziemeļvalstu nedēļa iesākta...

   

 Tavā bibliotēkā arī ir sākusies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Pirmie, kas šogad nāk draudzēties ar bibliotēku, ir mazuļi no vietējā bērnudārza sagatavošanas grupiņas. 
     Rīta stundu sākam ar draugu sarunām, stāstu  un ēnu teātri par labiem un izpalīdzīgiem draugiem...


     ...bet turpinam nesteidzīgās sarunās un darbos... 

Kas ir Tavs draugs? 
Vai bibliotēka var būt draugs? 
Un grāmata var? 
 Vai Tu esi bibliotēkas draugs? 


Draugu bibliotēkai daudz un visi ļoti čakli un darbīgi! 
Katrs mazais apmeklētājs dāvināja savu portretu un savu sirdi! 


Bibliotēka šodien kļuva par 10 sirsnīgiem draugiem bagātāka... 
Man milzīgs prieks un cerība tikties atkal un atkal! 


Turpinam draudzēties! 

piektdiena, 2015. gada 6. novembris

LTV nokļūst arī līdz Bērsteles bibliotēkai :)

Tavā bibliotēkā norisinās pārsteidzoši notikumi ...  Bērsteles bibliotēka bija izvēlēta starp tām 97-ām Latvijas bibliotēkām, kas piedalās ļoti jaukā projektā- dzimšanas dienas sveicienā mūsu Latvijai. 

Par godu Latvijas 97. dzimšanas dienai tiek apbrauktas 97 Latvijas bibliotēkas un filmēti 97 pirmklasnieki, kas lasa skaistos apsveikuma vārdus Latvijai no senas grāmatas. 

Bērsteles bibliotēkā šo jauko darbiņu darīja Katrīna. Kā tas notika, vari skatīt bildēs ;)

Filmēšanas komanda ir klāt un sāk izriktēt tehniku-
 pilnas somas ar gaismām, vadiem un statīviem... '
Katrīna kūļā kājas un gaida savu uznācienu  
Operātors jau iekārtojies un smaida... Viss būšot labi!

Katrīna  skata un lasa iedoto tekstu , bet mamma un režisors jūt līdzi!

Gaismo un skata gan šā, gan tā...
Ceļ galdu uz augšu un atkal laiž lejā... Grāmatas plauktos maina vietas.
 Izrādās, lai nekas neatspīdētu.
Telpaugi pārvietojas :)

Būšot labi, var sākt!

 Un Katrīna ievelk elpu un sāk....
Sēd taisna, kā svece un lasa... skaļi un skaidri! Malace!


Urrrā! Gatavs.
Lepnā  Katrīna kopā ar uzņemšanas komandu. :)


Paldies jaukajai uzņemšanas komandai un Katrīnai, ka arī Bērsteles bibliotēka varēja piedalīties šajā sveicienā Latvijai. 

 Gaidīsim svētku nedēļu un skatīsim, kas ir sanācis !

ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

Draudzība Ziemļvalstīs un Tavā dzīvē.Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 
tūlīt jau būs klāt!

Gaidu visus Bērsteles bibliotēkas apmeklētājus uz tikšanos, lai kopīgi pie siltas tējas parunātu par saviem draugiem, dalītos bērnības un jaunības piedzīvojumos un parādītu arī kādu fotogrāfiju no savas skaistās draudzēšanās.


Bibliotēkā apskatāma arī tematiskā grāmatu izstāde «Draudzības tēma Ziemeļvalstu autoru darbos» 


Tiekamies 10.novembrī plkst. 11:30 

otrdiena, 2015. gada 27. oktobris

Bailuļu un baidētāju izstādīte.

Jap, jap...nāc, palasi un pabaidies arī Tu!

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2015Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 19. reizi, Latvijā  - 18. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.   
Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.  
Un Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa var sākties! 
Šogad Nedēļa notiek no 9. - 15. novembrim un pirmdiena, 9. novembris, ir lielā lasīšanas diena. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs kopējie lasījumi - Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem. Tā kā projektā var iesaistīties ikviena bibliotēka, projekta vadītāji vēletos, lai projektā piedalās pēc iespējas vairāk bibliotēku. 

Info no http://bibliotek.org/lv/Tava, Bērsteles bibliotēka, Ziemeļvalstu nedēļā piedalīsies otro reizi... Jaukas atmiņas virmo gaisā, lēnām gatavojoties arī šogad! Šī gada tēma ir Draudzība. 

Nedēļu sāksim 9.novembrī ar Rīta stundu pašiem mazākajiem- piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kas nāks ciemos uz bibliotēku, lai draudzētos...

10.novembrī bibliotēkā pulcēsies vecāka gada gājuma lasītāji, kas atcerēsies par savām draudzībām, dalīsies piedzīvotajā, aplūkos līdzpaņemtās fotogrāfijas un lasīs par padzīvojušu cilvēku draudzību... Kopīgi piedzīvosim Krēslas stundu!

Arī citās nedēļas dienās nāc uz savu bibliotēku un draudzējies Ziemeļvalstu garā! Gan jau, ka būšu sagādājusi Tev daudz interesanu grāmatu un dažādas citas aktivitātes Tavam priekam! 

Gaidu Tevi ciemos! 


ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

Jaunumi bibliotēkas plauktā.

 
 Tava bibliotēka gatavojas garajiem rudens un  ziemas vakariem, kad aktīvie zemes strādnieki pievēršas grāmatu lasīšanai. Jau šobrīd var just, ka lielie lauku darbi ir beigušies un lasītāji atgriežas bibliotēkā... 
Mazai intrigai dažas grāmatas, bet pārējo var apskatīt šeit

Lai jaunumi bibliotēkas plauktos iepriecina arī Tevi!

Pelītes Pērlītes brauciens ar gultu.

Šodien Tavā bibliotēkā viesojās vietējās pirmsskolas piecus un sešus gadus vecie bērni.

Izstaigājām un iepazināmies ar bibliotēkas telpām, mēģinājām saprast, vai tiešām bibliotekāre tikai ņem grāmatas un spēlē datorspēles, kā bērniem šķiet...

Lasījām M. Cielēnas pasaku "Pelītes Pērlītes brauciens ar gultu"...un zīmējām miega peles!

Skaties, kas mums sanāca!


Daniels zīmēja lielo miega peli, kas nes miegu uz visām mājām...

Gabriela zīmēja peli Bellu un mazo Pērlīti, kurām apkārt lido putni...

Jānim bija daudz miega pelīšu un zvaigznīšu...

Laura miega peles-Bella un Pērlīte- nesa lielos miega maisus
un vilka līdzi mazajam Kārlim paredzēto gultiņu...

Nika peles devās savos miega piegādes uzdevumos tumšā, tumšā naktī...

Sabīnes Pērlīte tika zem lietus, bet miedziņš salikts groziņā...

Uvis uzzīmēja visas, visas miega peles. Arī to, kas tikusi peļu slazdā...

Zanes pelīte Pērlīte vienkārši ļoti priecīga, jo pilna rokassomiņa ar miegu!

Un kāda izskatās Tava miega pele? Esi redzējis?  ;)


pirmdiena, 2015. gada 15. jūnijs

Rummikub

Interesanta, aizraujoša, abas smadzeņu puslodes attīstoša spēle... Divas ar pusi stundas aizskrēja nemanot; pirmie spēlētāji gāja prom ar nožēlu, ka jādodas uz mājām...


Paldies Oskaram, ka padalījās ar savu spēli, bet Ivetai paldies, ka iemācīja mums spēlēt!

piektdiena, 2015. gada 22. maijs

Grāmata par Rundāles novadu

   IESKATIES. IZZINI. DZĪVO. STRĀDĀ. RADI. SMAIDI!


   "Šī grāmata ir Rundāles novada iedzīvotāju redzējums par savām mājām, savu vietu un savu zemi. Idejas pirmssākumi meklējami pirms vairākiem gadiem, kad interesentu grupa, bruņojušies ar fotoaparātiem, sāka iemūžināt novada svētku un ikdienas mirkļus un rādīt savus darbus arī plašākai apskatei. Atsaucoties Rundāles novada domes aicinājumam iesaistīties grāmatas veidošanā, foto mīļiem pievienojās daudzi citu novada iedzīvotāju un profesionālu fotogrāfu darbi.
     Kas mums izdevās? Grāmata- stāsts, kas caurvij visu Rundāles novadu, būtiskus  notikumus, vietas un ikdienas ritējumu. Savas sajūtas un redzējumu mēs apkopojām septiņās nosacītās nodaļās, kuru robežas ir gana smalkas un trauslas, jo plūdeni savijas vienotā Rundāles stāstā."


Tas ir citāts no šīs skaistās grāmatas, kas ir ilgi lolota, bet, nu tapusi pieejama visiem interesentiem visās novada bibliotēkās. Aicinu arī Tevi  ar vienu aci ielūkoties šajā skaistajā grāmatā!
Nāc, brauc, peldi, lido...ciemos uz Rundāles novadu!