trešdiena, 2016. gada 3. februāris

Ceļojošā izstāde "Sibīrijas bērni"Paldies fondam "Sibīrijas bērni" par unikālo iespēju skatīt izstādi Bērsteles bibliotēkā. Izstādi veido 17 liela izmēra planšetes, kas uzrunā izstādes apmeklētājus... 
    Uz tikšanos ar vietējiem iedzīvotājiem aicināta arī Hēlija Staņislavska- viena no vairākiem tūkstošiem Sibīrijas bērnu... Tiekamies 20.februārī plkst 13:00 Bērsteles kultūras namā. 

Oficiālā informācija par izstādi, ko sniedz fonds "Sibīrijas bērni" 
2016.gadā apritēs 75 gadi kopš 1941.gada 14.jūnija deportācijas, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi, u.c.), tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem.
Kopš 2001.gada režisore Dzintra Geka un operators Aivars Lubānietis uzrunāja un intervēja 1941.gada 14.jūnijā izsūtītos bērnus – Latvijā, Sibīrijā, Izraēlā, Amerikā, kuri vēlējās savus atmiņu stāstus atstāt nākamajām paaudzēm un kuri izdzīvojuši līdz mūsdienām un varēja liecināt. Grāmatas “Sibīrijas bērni” abi sējumi apkopo 740 intervijas. Šīs liecības ir nesalīdzinami iespaidīgākas kā statistika par cietušajiem vai vēsturisks faktu konstatējums.
Ceļojošajā izstādē “Sibīrijas bērni” apskatāmas planšetes latviešu valodā ar informāciju par 1941.gada 14.jūnija izsūtījumu, Sibīrijas bērnu atmiņu fragmentiem, bērnības fotogrāfijām un unikālām fotogrāfijām no izsūtījuma vietām Sibīrijā.
Sibīrijas bērnu fotogrāfijas ir lakoniskas un tiešas. Nevar nepamanīt uzkrītošo starpību starp bērnu sejām Latvijā un acu skatu Sibīrijā. Fotogrāfijas liek aizdomāties par cilvēka rīcību, cilvēcību, par neizdzēšamo Latvijas vēstures traģēdiju.
Ar izstādē apskatāmajām fotogrāfijām un atmiņu fragmentiem cerējām uzrunāt jaunāko paaudzi, kura mūsdienās visātrāk un precīzāk uztver tieši vizuālo informāciju.
No 2014.gada septembra izstāde “Sibīrijas bērni” apceļojusi 20 Latvijas skolas. Skolēnus tā uzrunājusi tieši un emocionāli, mudinājusi interesēties par savas dzimtas un Latvijas vēsturi. Uz 2015.gada 14.jūniju organizējām skolēnu sacerējumu konkursu, kurā saņēmām vairāk kā 100 sacerējumus no dažādām Latvijas skolām. Ceļojošā izstāde šajā mācību gadā būs apskatāma Ikšķiles, Jēkabpils, Jelgavas, Rēzeknes un Tukuma skolās, bibliotēkās un kultūras centros. Izstādi krievu valodā 2014.gada nogalē izstādījām Maskavā Ārzemju literatūras bibliotēkā, un š.g. martā – Latvijas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā.
Izstādes atklāšanas laikā ar savām atmiņām dalījās vietējie latvieši, dažiem bija atnestas līdzi arī ģimenes fotogrāfijas. Bija patiess prieks redzēt ieinteresētos jauniešus, kuri patiesi iedziļinājās cilvēku traģiskos dzīvesstāstos.
Mums svarīgi, lai par traģēdiju, ko pārdzīvojuši no Latvijas uz Sibīriju aizvestie bērni, uzzinātu pasaulē. Svarīgi vēsturi saglabāt savai tautai un svarīgi to izstāstīt citām tautām.


Fonds “Sibīrijas bērni”

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana